Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

  • namduocphuclam  và các bộ phận liên quan đến việc tư vấn và hỗ trợ thực hiện mua hàng của khách hàng.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: namduocphuclam có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
Gọi điện: 0962548488
SMS: 0962548488 Chat Zalo Chat Messenger